הפורום הפמיניסטי במכללת ספיר הוקם בשנת 2010 בידי נשות ואנשי אקדמיה מהמכללה. הוא נועד לקדם עשייה אקדמית וחברתית, שמטרתה השגת צדק מגדרי ומיני, הן בתוך מכללת ספיר והן מחוצה לה. הוא פתוח לכל נשות ואנשי הסגל האקדמי במכללה. חלק ניכר מפעילותו פתוח גם בפני סטודנטיות וסטודנטים הלומדים במכללת ספיר,
אנשי הסגל המנהלי וכן תושבות ותושבי האזור.

פעילותו של הפורום נשענת על שלוש רגלים זהות בחשיבותן: מחקר אקדמי, פעילות חברתית-לימודית בתוך הקמפוס ופעילות חברתית באזור הדרום. במסגרת המחקר האקדמי, הפורום עורך ימי עיון, הרצאות פנים-מכללתיות וקבוצות מחקר וכתיבה בנושאים הקשורים בפמיניזם ומגדר (גם בשיתוף עם מוסדות אקדמיים נוספים). במסגרת הפעילות הלימודית-חברתית בתוך הקמפוס, הפורום תומך בהוספת קורסים מגדריים בכול הדיסציפלינות והמחלקות במכללה, משתף פעולה עם הנהלת המכללה במהלכים לקידום מצבן של סטודנטיות ונשות סגל מינהלי ואקדמי, מעורב בסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפות והטרדות מיניות בקמפוס ויוזם ארועים לכל נשות הקמפוס בנושאים מגדריים. במסגרת החברתית באזור הדרום יסד הפורום את "בית משלנו" שמתמקד בהפעלת תכנית "צעירות חונכות לזכויות" וקורסי מגדר והעצמה לאוכלוסיות ייעודיות. כמו כן, מקיים הפורום ימי עיון ומפגשים משותפים עם נשים מהסביבה.

כחלק מפעולותיו של הפורום הפמיניסטי הוקם האתר "ספריניסטיות", המיועד לאפשר שיח פמיניסטי רב-קולות ולהפיץמידע וידע רלוונטיים לנושא. באתר תמצאו, בין היתר, דיווחים וסיקורים על אירועים פמיניסטיים, מאמרים בנושאים מגוונים: אקטואליה, אומנות, מדיה ויחסים (הגדרה זמנית), ראיונות עם פמיניסטיות ופמיניסטים בולטים, יצירות בתחומי אומנות מגוונים: צילום, שירה ווידיאו-ארט, תוכן היסטורי מזווית מגדרית ועוד.