קול קוראת – מושב בינתחומי בנושא נפגעי עבירה

הנהלת האתר
11-07-15

במסגרת כנס משפט וחברה שיערך בתאריכים 26.1.16-25.1.16 בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים, אנו מבקשות לארגן מושב בינתחומי שיעסוק בנפגעי-עבירות בממשק שבין ההליך המשפטי והתקשורת. אנו מזמינים חוקרי משפט וחברה מכל הדיסציפלינות (ובכללן משפטים, תקשורת, קרימינולוגיה, סוציולוגיה, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, יישוב סכסוכים, ועוד) להגיש תקצירי מחקר, עד 200 מילים בנושא זה. נא לציין שיוך אקדמי ופרטי קשר. תאריך ההגשה עד 25.8.15.

בתודה ובברכה,

ד"ר ענת פלג, המרכז לתקשורת ומשפט אוניברסיטת בר-אילן apeleg@netvision.net.il

ד"ר דנה פוגץ', הקריה האקדמית אונו dana.noga@ono.ac.il

:תגובות בפייסבוק

:תגובות באתר